Archiwum z miesiąca Grudzień, 2013

Kraj pochodzenia mięsa

Od kwietnia 2015 roku będzie wprowadzony nowy przepis informujący nas, czyli konsumentów mięsa, o kraju pochodzenia zwierzęcia. Do tej pory (t.j. od 2002 roku) mogliśmy zauważyć tą informację na opakowaniach wołowiny oraz cielęciny. Teraz przepis ten obejmować również będzie wieprzowinę, baraninę, kozinę i drób – we wszystkich dostępnych formach: mięsa świeżego, mrożonego jak i chłodzonego.

IMG_0522_p

Produkcja roślinna cz.1 – szkodniki

Szkodniki to organizmy powodujące straty w działalności (nie tylko) rolnej. Uszkadzają rośliny uprawne, zbiory tych roślin przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych; mogą przenosić czynniki chorobotwórcze (wirusy, bakterie, grzyby).

Wśród szkodników zbóż i traw, możemy wyróżnić: mszyce, śmietka ozimówka, żółwinek zbożowy, wciornastki, skrzypionki, pryszczarek pszeniczny, ploniarka zbożówka, omacnica prosowianka, niezmiarka paskowana, lednica zbożowa.

Do szkodników roślin okopowych wyróżnimy: drobnice burakową, tarczyk mgławy, stonka ziemniaczana,

Szkodniki roślin motylkowych: owełnica lucernianka, mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, Paciornica lucernianka.

Obrona roślin przed szkodnikami ujmuję się w tzw. integrowanej ochronie roślin i nabiera coraz większego znaczenia. Polega ona na łączeniu wszystkich dostępnych metod zwalczania agrofagów, które są przydatne pod względem gospodarczym, ekologicznym, toksykologicznym, minimalizując zagrożenia dla konsumentów, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego.