Pięć wolności zwierząt

1. Wolne od głodu, pragnienia, niedożywienia –  karmienie minimalnie raz dziennie oraz nieograniczany dostęp do wody
2. Wolne od niewygód (dyskomfortu) – zapewnienie możliwości schronienia się i odpoczynku oraz optymalnych warunków środowiska
3. Wolne od bólu, okaleczeń, schorzeń-zapewnienie odpowiedniej profilaktyki, diagnostyki oraz sposobu leczenia
4. Wolność od strachu i stresu- zapewnienie warunków umożliwiających unikanie cierpienia psychicznego oraz fizycznego
5. Prawo do przejawiania normalnego zachowania się – zapewnienie odpowiedniej powierzchni oraz towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku

Zostaw odpowiedź