Produkcja roślinna cz.2 – Ochrona roślin

Ochrona roślin przed szkodnikami za pomocą metod niechemicznych:

  • stosowanie płodozmianu
  • stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych; stosowanie mechanicznej ochrony roślin
  • ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, zwłaszcza owadów zapylających, naturalnych wrogów organizmów szkodliwych
  •  wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na szkodniki oraz materiału siewnego wytworzo­nego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie
  •  stosowanie nawożenia, nawadniania, wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych
  •  przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów powodujących straty w działalności rolnej

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź