Kategoria : Bez kategorii

Inspiracja z udziałem krów

Właśnie tak, dla tych którzy lubią te duże zwierzęta – mówiąc jasno KROWY – postanawiają uchwycić je na zdjęciach. I własnie to one mogą stać się inspiracją na jakąś szczególną sesje zdjęciową m.in.  fotografię ślubną. Z pewnością będą to zdjęcia wyjątkowe. Ponadto czas spędzony na uchwycenie odpowiedniego kadru wśród bydła na pastwisku bez wątpienia będzie ciekawym doświadczeniem. Przekonajcie się sami:) 

źródło: https://www.fearlessphotographers.com/

Motyw krowy

Nie tak dawno na wrocławskich przystankach można było zobaczyć coś zaskakującego i niespotykanego na co dzień, wzbudzającego bynajmniej na mojej twarzy uśmiech.

Rzucając okiem na tablicę informacyjną przystanku, gdzie widnieją numery pojazdów – autobusów i tramwai, był także jeden szczególny wybór, jakim okazała się ikonka krowy – jako jeden z możliwości wyboru środka transportu 🙂 Okazuje się, że kiedyś była również opcja nocna 🙂

opcja krowa

Taki motyw krowy, który pojawił się na przystankach. Przystanek podwójny, opcje wyboru transportu mechanicznego lub żywego, bardziej ekologicznego, a także na żądanie 🙂

Ja natomiast spotkałam ten sam kleksik krowy na jednym z wrocławskich mlekomatów. Nieźle się tam wtopił, prawie niezauważalnie 🙂

20140301_125909 20140301_125926 20140301_125930

Mlekomat znajduje się tuż przy hali targowej „Tęcza” przy ul. Bajana (Wrocław).

Produkcja roślinna cz.3 – Ochrona roślin

Przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin w ramach integrowanej ochrony roślin należy uwzględnić:

 • ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum
 • dobierać takie środki ochrony roślin, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy, które nie są celem zabiegu ( w szczególności naturalnych wrogów organizmów szkodliwych np. owadów zapylających)
 • przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin, poprzez przemienne stosowanie tych środków i ich właściwy dobór

Produkcja roślinna cz.2 – Ochrona roślin

Ochrona roślin przed szkodnikami za pomocą metod niechemicznych:

 • stosowanie płodozmianu
 • stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych; stosowanie mechanicznej ochrony roślin
 • ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, zwłaszcza owadów zapylających, naturalnych wrogów organizmów szkodliwych
 •  wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na szkodniki oraz materiału siewnego wytworzo­nego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie
 •  stosowanie nawożenia, nawadniania, wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych
 •  przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów powodujących straty w działalności rolnej

Kraj pochodzenia mięsa

Od kwietnia 2015 roku będzie wprowadzony nowy przepis informujący nas, czyli konsumentów mięsa, o kraju pochodzenia zwierzęcia. Do tej pory (t.j. od 2002 roku) mogliśmy zauważyć tą informację na opakowaniach wołowiny oraz cielęciny. Teraz przepis ten obejmować również będzie wieprzowinę, baraninę, kozinę i drób – we wszystkich dostępnych formach: mięsa świeżego, mrożonego jak i chłodzonego.

IMG_0522_p

Produkcja roślinna cz.1 – szkodniki

Szkodniki to organizmy powodujące straty w działalności (nie tylko) rolnej. Uszkadzają rośliny uprawne, zbiory tych roślin przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych; mogą przenosić czynniki chorobotwórcze (wirusy, bakterie, grzyby).

Wśród szkodników zbóż i traw, możemy wyróżnić: mszyce, śmietka ozimówka, żółwinek zbożowy, wciornastki, skrzypionki, pryszczarek pszeniczny, ploniarka zbożówka, omacnica prosowianka, niezmiarka paskowana, lednica zbożowa.

Do szkodników roślin okopowych wyróżnimy: drobnice burakową, tarczyk mgławy, stonka ziemniaczana,

Szkodniki roślin motylkowych: owełnica lucernianka, mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, Paciornica lucernianka.

Obrona roślin przed szkodnikami ujmuję się w tzw. integrowanej ochronie roślin i nabiera coraz większego znaczenia. Polega ona na łączeniu wszystkich dostępnych metod zwalczania agrofagów, które są przydatne pod względem gospodarczym, ekologicznym, toksykologicznym, minimalizując zagrożenia dla konsumentów, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego.

Mała galeria zdjęć na dziś

Scottish Highland

DSCF6582An DSCF6587An DSCF6602An DSCF6611An DSCF6613An DSCF6620An DSCF6621An DSCF66151 DSCF6580An

Herbowe krowy

Motyw krowy (byka) znajdziemy w herbach miast, gmin, m.in. będą to: Chojnice, Choroszcz, Ciołek, Drohiczyn, Dynów, Głogów,  Knyszyn, Sokółka, Trzcianka, Turek, Tykocin, Zambrów, Żywiec, herb Będzina, herb Bielsk Podlaski, herb Człuchowa, herb gminy Czermin, herb gminy Człuchów, herb Kowna, herb Leszna, herb Lipnicy Wielkiej, herb Narewki, herb Płoskini, herb Ryczywołu, herb Sejn, herb Wielichowa, herb Wiskitki, herb Wołowa, herb gminy Przygodzice, gmina Białowieża, gmina Blizanów, gmina Głusk, gmina Jaktorów, gmina Mykanów, gmina Rudniki, gmina Sokolniki, gmina Szczytniki, gmina Wojcieszków.

Prezentują się one następująco:

 

źródło obrazków herbów: http://pl.wikipedia.org

Artystyczna wieś

Wertując w świecie informacji internetowych, napotkałam na relację pewnego konkursu. Nosił on nazwę „Uciekam na wieś, bo…” i był pierwszym ogólnopolskim konkursem plastycznym związanym z tematyką wsi.

W dniu wczorajszym, tj. 13 września 2012 odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w Centrum Sztuki Galerii El. W związku z powyższym z ciekawości zaczęłam oglądać zdjęcia fotoreporterskie. Jedna z prac mnie zaciekawiła. Mianowicie przedstawiam ją poniżej. Przyciągnęła moje oko, gdyż odniosłam wrażenie, że inspiracją tej pracy było m.in. jedno z moich  zdjęć, które przystawiam obok. Cieszę się (jeśli akurat się nie mylę?), że moja wizja fotografii pomogła autorce zdobyć wyróżnienie w malarskiej sztuce. Jednak następnym razem wolałabym o tym wiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.

 

 

 

Co mówią statystyki

Poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych w 2011 roku prezentuje się następująco:

 • żywiec rzeźny ogółem – 5284,5 tys. ton, tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem,
 • mleko – 12052,2 mln litrów, tj. o 1,1% więcej niż w 2010 roku,
 • jaja kurze –10373  mln sztuk, tj. o 6,8%  mniej niż przed rokiem.

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 342,2 kg, a mleka 780 litrów wobec odpowiednio 335,8 kg oraz 769l w 2010 roku.  W  2011 roku  przeciętna  roczna  wydajność  mleka  od  1  krowy  wyniosła 4618 litrów i w stosunku do  2010 roku wzrosła o 2,9%  (o 131 litrów),  nieśność  kur zmniejszyła się w skali roku o 7% i wyniosła 211 sztuk jaj od 1 kury nioski, a wydajność wełny od 1 owcy zwiększyła się do poziomu 3,4 kg, tj. o 25,9%.

Żywiec rzeźny

    W  2011 roku wyprodukowano  5284,5 tys. ton  żywca rzeźnego ogółem, o 79,1 tys. ton, tj. o 1,5% więcej niż w 2010 roku. W przeliczeniu  na wagę mięsa (tzw.  waga bita ciepła tj.po przeliczeniu wagi  żywej zwierząt rzeźnych przez odpowiednie dla każdego gatunku współczynniki określające wydajność poubojową i produkcję podrobów.)  produkcja ogółem wyniosła 3965,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 56,5 tys. ton, tj. o 1,4%.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2011 r. 4685,5 tys. ton żywca, tj. o 106,9 tys. ton (o 2,3% więcej) niż w 2010 r. Produkcja  żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,7% produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2011 roku według gatunków wyniosła:

 • wołowego – 751,2 tys. ton (o 1,1% więcej niż w 2010 r.),
 • cielęcego – 46,8 tys. ton (o 15,4% mniej  „    ),
 • wieprzowego – 2405,1 tys. ton (o 0,7% więcej  „    ),
 • baraniego – 3,6 tys. ton (o 7,6% mniej  „    ),
 • końskiego – 33,6 tys. ton (o 10,6% mniej  „     ),
 • drobiowego – 2037,9 tys. ton (o 3,4% więcej niż w 2010 roku).

W 2011 roku w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2010, udział żywca drobiowego o (0,7 pkt proc.), natomiast zmniejszył się udział żywca 3 wieprzowego o (0,4 pkt proc.) i zmniejszyły się udziały  żywca wołowego, cielęcego i końskiego o (0,1 pkt proc.) Udział pozostałych gatunków  żywca rzeźnego baraniego i pozostałego kształtował się na poziomie sprzed roku.

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (20,4%), mazowieckie (13,8%), łódzkie (8,6%) i kujawsko-pomorskie (7,5%). Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji  żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie (2%), dolnośląskie (2,4%) i świętokrzyskie (2,9%).

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (342,2 kg), charakteryzowało się 7 województw: wielkopolskie (601,3 kg),  łódzkie (457,9 kg),   śląskie (450,7 kg),   pomorskie (415,9 kg),  kujawsko-pomorskie (376,8 kg), mazowieckie  (352,2 kg) i warmińsko-mazurskie (346,8 kg). Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (131,7 kg), podkarpackim (155,8 kg) i lubelskim (235,7 kg).

Mleko

W 2011 roku krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12052,2 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2010 roku o 131,1 mln litrów, tj. o 1,1%. Wzrost rocznej produkcji mleka był wynikiem zwiększenia wydajności mleka od 1 krowy o 2,9%  z 4487 litrów  w 2010 r. do 4618 litrów  w 2011 r.  Średnioroczne  stany krów zmniejszyły się o 46,6  tys. szt (o 1,8%).

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2011 roku.  11183 mln litrów mleka (o 1% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,8 % krajowej produkcji.  W 2011 roku produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 780 litrów, tj. o 1,4% więcej niż w 2010 roku.

W przekroju terytorialnym , w 2011, najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie (22%), podlaskie (18,2%), wielkopolskie (12,2%),  łódzkie (7,9%), a najmniejszym województwa: lubuskie (1%), dolnośląskie i zachodniopomorskie (1,5%).

Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla  kraju (780 l),  odnotowano  w  6  województwach: podlaskim (2067 l),   mazowieckim  (1280 l),   łódzkim  (959 l),  warmińsko-mazurskim (895 l),  wielkopolskim (824 l) i kujawsko-pomorskim (822 l). Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: dolnośląskie (192 l),  zachodniopomorskie (204 l) i lubuskie (242 l).

Wełna

Produkcja wełny owczej niepranej w 2011 r. wyniosła 775 ton i w porównaniu z 2010 r. zwiększyła się o 155  ton, tj. o 25%. Wzrost krajowej produkcji wełny był wynikiem zwiększenia rocznej wydajności wełny od 1 owcy o 25,9% do poziomu 3,4 kg.  Średnioroczne pogłowie owiec obniżyło się o 6,2 tys. sztuk, tj. o 2,7%.

W   gospodarstwach   indywidualnych   wyprodukowano   w 2011 r.  731 ton wełny  (o 29,2% więcej  niż w roku poprzednim), co stanowiło 94,3% całej produkcji krajowej.

W  2011 r.  produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 5 kg, tj. o 25% więcej niż w 2010 r.

W 2011 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji wełny charakteryzowały się województwa:  małopolskie (33,4%), wielkopolskie (14,9%), kujawsko-pomorskie (6,8%), lubelskie (6,6%), łódzkie (6,3%) i podlaskie (6,2%), a najmniejszym województwa: świętokrzyskie (0,6%) i opolskie (0,9%).

Wyższą produkcję wełny na 100 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (5 kg), odnotowano w 5 województwach: małopolskim (37,9 kg), wielkopolskim (6,4 kg), podkarpackim (5,9 kg), pomorskim (5,1 kg) i kujawsko-pomorskim (5 kg). Najniższą produkcją wełny na 100 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: mazowieckie (0,8 kg), świętokrzyskie (0,9 kg) i zachodniopomorskie (1 kg).

Jaja

Produkcja jaj kurzych w 2011 roku (konsumpcyjnych i wylęgowych –  łącznie)  wyniosła 10372,5 mln sztuk i była niższa od uzyskanej w 2010 roku o 751,5 mln sztuk (o 6,8%). Spadek krajowej produkcji jaj związany był przede wszystkim ze zmniejszeniem w skali roku wydajności jaj od 1 kury nioski o 7%, tj. z 227 jaj w 2010 r. do 211 jaj w roku 2011.

Średnioroczne pogłowie kur niosek zwiększyło się o 168,7 tys. szt,  tj. o 0,3%. Gospodarstwa  indywidualne wyprodukowały w 2011 r. 8848,1 mln sztuk jaj kurzych (o 4,1%  więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 85,3% całej produkcji krajowej.

W 2011 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 672 sztuk, tj. o 6,4% mniej niż w 2010 r.  W 2011 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa:  wielkopolskie (32,9%) i mazowieckie (13,9%), a najmniejszym województwa: warmińsko-mazurskie (1,6%),  opolskie (1,7%),  świętokrzyskie (2%) i podlaskie (2,1%),.

Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju  (672 szt),  odnotowano  w  5 województwach: wielkopolskim  (1908 szt), śląskim (1788 szt), małopolskim (793 szt), lubuskim (781 szt) i mazowieckim (695 szt).   Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych  charakteryzowały się województwa: warmińskomazurskie  (159 szt) i podlaskie (207 szt).

Produkcja żywca rzeźnego, mleka, jaj kurzych w 2011 roku, zestawienie danych wg województw:

Podsumowując, w województwie wielkopolskim w 2011 roku uzyskano największą ilość żywca rzeźnego, jednak jest to o 4,7% mniej niż w roku poprzednim. Z kolei najniższą wartość żywca uzyskano w województwie podkarpackim i w stosunku do roku 2010 jest to o 10,2% również mniej. Rekordową wartość procentową w produkcji żywca w stosunku do 2010 uzyskało województwo lubuskie, z wynikiem o 20,7% większym.

Produkcja mleka w 2011 największa była w województwie mazowieckim, jednak było to o 4,4% mniej niż w roku 2010. Najniższą ilość litrów mleka zanotowano w województwie lubuskim, chociaż w stosunku do poprzedniego roku było to o 9,7% więcej. Procentowo największy wzrost w stosunku do poprzedniego roku uzyskało województwo podlaskie (11,6%), a najmniejsze  w opolskim (produkcja mniejsza o 11,4%).

Odnośnie produkcji jaj, wynika iż w województwie wielkopolskim uzyskano najwięcej sztuk, jednak jest to o 12,2% mniej niż w zeszłym 2010 roku. Najmniejszą ilość sztuk uzyskano w warmińsko-mazurskim, ale jest to o 6,5% więcej niż w zeszłym roku. Największy spadek procentowy uzyskało województwo opolskie, aż o 24,1%, a największy województwo lubuskie z wynikiem 48,1% większym niż w 2010 roku.

Niemniej jednak, zarówno produkcja żywca i mleka w skali całego kraju wykazała wzrost w stosunku do 2010 roku o ponad 1%(żywiec – 1,5%, mleko – 1,1%). Natomiast w przypadku jaj, produkcja spadła o 6,8%.

Zestawienie danych przedstawiam graficznie za pomocą wykresów, osobno dla poszczególnych produktów (mleko, żywiec, jaja) oraz zbiorczo:

Źródło: GUS