Typ mięsny

Typ użytkowy mięsny charakteryzuje bydło wcześniej dojrzewające i wykazujące znaczne przyrosty dobowe w czasie opasu. Odznaczają się bardzo dobrym umięśnieniem o budowie zbliżonej do kształtu prostokąta. Głowa jest lekka, szeroka i krótka, podobnie jak szyja, jednak dobrze umięśniona, podobnie jak grzbiet i zad. Nogi krótkie i lekkie, cienkie kości i słabo rozwinięte wymię. Klatka piersiowa głęboka, o beczkowatym kształcie, mocno wysklepiona o jednakowej szerokości na całej długości. Żebra są ułożone blisko siebie, łączą się prostopadle z kręgosłupem. Skóra jest gruba. Ogólny zarys ciała – pełny i zaokrąglony. Zwierzęta tego typu mają wysoką wydajność rzeźną i dają dobrej jakości mięso.