Żywienie

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju zwierząt gospodarskich jest pobieranie paszy i wykorzystywanie jej składników do podtrzymywania podstawowych procesów życiowych jak wzrost, produkcja i reprodukcja. Racjonalne żywienie ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, a jednocześnie ma wpływ na osiągnięcie zysku z danego kierunku produkcji. Tak więc prawidłowe żywienie ma wpływ na poziom hodowli zwierząt gospodarskich, ich wydajność, skład i jakość pozyskiwanego mleka czy mięsa.

Aby podjąć się czynnością prawidłowego żywienia, na początku należy zapoznać się z dziennym zapotrzebowaniem zwierzęcia na energię oraz podstawowe składniki pokarmowe. Zestaw tych wartości nazywany jest normą żywienia, w której uwzględnia się takie wartości jak zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne. Zapotrzebowanie bytowe określa ilość składników pokarmowych, jaka jest niezbędna do utrzymania normalnych czynności życiowych organizmu (oddychanie, trawienie, ruch), zależy od masy ciała zwierzęcia. Natomiast zapotrzebowanie produkcyjne określa ilość składników pokarmowych niezbędnych do wyprodukowania przez krowę 1 kg mleka i procentowej zawartości w nim tłuszczu. Oprócz dwóch wyżej wymienionych zapotrzebowań mogą się również pojawić tzw. zapotrzebowania dodatkowe, stosowane u młodych krów rosnących a także tych w okresie zasuszenia.
Dawka pokarmowa, czyli pobrana pasza przez zwierzę w ciągu doby, będzie prawidłowa wtedy gdy suma pobranych składników pokarmowych w paszach będzie zgodna z normą żywienia. Pasze dla zwierząt gospodarskich są różnorodne, dlatego należy właściwie zbilansować dawki pokarmowe, gdyż niedobory jakiegoś składnika w jednej z nich mogą zostać wyrównane nadmiarem innej.

Zostaw odpowiedź