Produkcja roślinna cz.1 – szkodniki

Szkodniki to organizmy powodujące straty w działalności (nie tylko) rolnej. Uszkadzają rośliny uprawne, zbiory tych roślin przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych; mogą przenosić czynniki chorobotwórcze (wirusy, bakterie, grzyby).

Wśród szkodników zbóż i traw, możemy wyróżnić: mszyce, śmietka ozimówka, żółwinek zbożowy, wciornastki, skrzypionki, pryszczarek pszeniczny, ploniarka zbożówka, omacnica prosowianka, niezmiarka paskowana, lednica zbożowa.

Do szkodników roślin okopowych wyróżnimy: drobnice burakową, tarczyk mgławy, stonka ziemniaczana,

Szkodniki roślin motylkowych: owełnica lucernianka, mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, Paciornica lucernianka.

Obrona roślin przed szkodnikami ujmuję się w tzw. integrowanej ochronie roślin i nabiera coraz większego znaczenia. Polega ona na łączeniu wszystkich dostępnych metod zwalczania agrofagów, które są przydatne pod względem gospodarczym, ekologicznym, toksykologicznym, minimalizując zagrożenia dla konsumentów, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego.

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź