Krowy

Po prostu bydło.

Głównym celem chowu i hodowli bydła jest pozyskiwanie określonych produktów. Dlatego też hodowcy  dążyli do udoskonalania, a następnie specjalizowania zwierząt w określonych kierunkach użytkowania. Efektem długotrwałej pracy były i są grupy zwierząt, które różnią się od siebie budową ciała, szybkością przemiany materii , okresem dojrzewania i starzenia, a przede wszystkim cechami użytkowymi. Tak więc po przez typ użytkowy rozumie się grupę zwierząt, które zostały wyspecjalizowane w określonym kierunku produkcyjnym, a ich zespół cech morfologicznych i fizjologicznych jest utrwalany dziedzicznie. Typy użytkowe dzielimy na jednokierunkowe, dwukierunkowe (zwane również kombinowanymi) i wszechstronne (wielokierunkowe). Do jednokierunkowych będziemy zalicza się zwierzęta wyspecjalizowane jednostronnie tzn. wyłącznie w jednym kierunku, tj. mlecznym lub mięsnym. Natomiast w typie dwukierunkowym zwierzęta  użytkuje się w sposób kombinowany, czyli mięsno-mleczny lub mleczno-mięsny,  z przewagą cech użytkowych jednego lub drugiego typu. Zdarza się że niektóre zwierzęta można użytkować więcej niż  tylko w dwóch kierunkach, np. mleczno-mięsno-robocze, dlatego nazywane są wszechstronnie użytkowymi, jednak zdecydowanie zanikających już w rolnictwie.