Pozyskiwanie mleka

Dojenie krów to najbardziej pracochłonny zabieg, który pochłania ponad 50% czasu na obsługę zwierząt. Może odbywać się w sposób ręczny lub też mechaniczny. Bez względu na sposób doju należy stanowczo przestrzegać zasad higieny pracy i doju, prowadzić cykliczne i punktualne rozpoczynanie doju, w miarę szybkie i dokładne, naśladujące czynności wykonywane przez cielę. Wszystkie te czynności mają na celu uzyskanie zdrowego i czystego mleka, a także dbać o zdrowe wymię krowy. Czas trwania dojenia każdorazową metodą powinien wynosić 5 -7 minut.

W technice doju ręcznego wyróżnia się trzy sposoby doju: osmykiwanie, piąstkowanie i kciukowanie. Jednak metodą najbardziej właściwą naśladującą ssanie krowy przez ciele jest piąstkowanie. Dój mechaniczny natomiast zmniejsza przede wszystkim pracochłonność dojenia oraz zwiększa liczbę krów dojonych w jednostce czasu, zaleca się jednak jego wprowadzenie w gospodarstwach powyżej 5 krów ze względów na koszty odpowiedniego sprzętu.

 

Dojarki bańkowe

Wykorzystywane są w indywidualnych gospodarstwach o małej liczbie krów (od 5 do 8 sztuk). Przy większej ilości zwierząt (od 6 do 20) posługiwać należy się dwoma aparatami dojącymi. Dój bankowy znacznie zwiększa efekt całego doju, sprawia znaczną przewagę nad ręcznym dojem.

 

Dojarki przewodowe

Eliminują czynności związane z przenoszeniem baniek poprzez instalacje rurociągów odprowadzających mleko bezpośrednio do zbiornika magazynującego produkt. Jednoznacznie pozyskiwane mleko nie ma styczności ze środowiskiem obory, dzięki czemu nie ma możliwości wchłonięcia zapachu pasz czy obornika. Ważnym elementem jednak jest dbanie o czystość, dokładne odkażanie i mycie mlecznego rurociągu, aby nie dopuścić do skażenia uzyskiwanego wszystkiego mleka w czasie doju. Jeden dojarz tą metodą jest wstanie wydoić 25 krów w ciągu godziny.

 

Dojarnie

Stosowane są w oborach, w których krowy nie są na uwięzi. Dój przeprowadza się w specjalnych pomieszczeniach nazywanych halami udojowymi (dojarnie). Można wyróżnić kilka typów dojarni, różniących się kształtem, sposobem funkcjonowania oraz przeznaczeniem dla różnej wielkości stada.

 

 

Robot udojowy

Robot udojowy jest jedną z najnowszych technik pozyskiwania mleka. Bardzo dobrze sprawdza się przy obsłudze 70 – 80 krów (jedno stanowisko udojowe). Składa się z sześciu zespołów, takich jak:

  • stanowisko udojowe, składające się z bramki wejściowej i wyjściowej o konstrukcji ograniczającej boczne ruchy krowy; wyposażone dodatkowo w zasobniki na pasze treściwe mające na celu zachęcić zwierzę do wchodzenia na stanowisko;
  • układ do lokalizacji strzyków (laserowy, ultradźwiękowy lub przy pomocy kamer optycznych)
  • ramienia do zakładania kubków udojowych (czas założenia kompletu kubków wynosi średnio 45-100 sekund)
  • układ czyszczący i dezynfekujący strzyki, mający na celu utrzymanie warunków higienicznych pozyskiwanego surowca oraz masaż wymienia przed dojem właściwym,  w celu pobudzenia układu nerwowego krowy i spowodowaniu wydzielenia oksytocyny, która odpowiedzialna jest za odruch oddawania mleka.
  •  czujnikowego układu kontrolno-pomiarowego wraz z oprogramowaniem komputerowym, który odpowiada za identyfikowanie każdej z krów wchodzącej na stanowisko udojowe, kontroli podłączenia kubków udojowych, kontroli poziomu podciśnienia oraz nadzorowanie nad rozpoczęciem i zakończeniem udoju.
  • wyposażenie charakterystyczne dla typowej dojarni – pulsator, pompa podciśnienia, układ do cyklicznego mycia i instalacji udojowej.

W takim systemie pozyskiwania mleka, krowy same decydują o oddawaniu mleka. Początkowo następuje to 5-6 razy w ciągu doby, później ulega to zmniejszeniu do 2-4 dojów w ciągu dnia.

 

 

Jedna odpowiedź do wpisu “Pozyskiwanie mleka”

  1. Matra pisze:

    Bardzo rzetelny artykuł 🙂

Zostaw odpowiedź