Wpisy z tagiem ‘ochrona roślin’

Produkcja roślinna cz.3 – Ochrona roślin

Przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin w ramach integrowanej ochrony roślin należy uwzględnić:

  • ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum
  • dobierać takie środki ochrony roślin, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy, które nie są celem zabiegu ( w szczególności naturalnych wrogów organizmów szkodliwych np. owadów zapylających)
  • przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin, poprzez przemienne stosowanie tych środków i ich właściwy dobór

Produkcja roślinna cz.2 – Ochrona roślin

Ochrona roślin przed szkodnikami za pomocą metod niechemicznych:

  • stosowanie płodozmianu
  • stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych; stosowanie mechanicznej ochrony roślin
  • ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, zwłaszcza owadów zapylających, naturalnych wrogów organizmów szkodliwych
  •  wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na szkodniki oraz materiału siewnego wytworzo­nego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie
  •  stosowanie nawożenia, nawadniania, wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych
  •  przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów powodujących straty w działalności rolnej