krowie nowinki

w tym roku policzono ile kup zrobily krowy – w porownaniu do poprzednioego roku jest to liczba o 15% wieksza. Czyzby wiecej krow ? czy nowe mieszanki paszne ?

Collecting cow dung
Image by Shooting Paradise via Flickr
Reblog this post [with Zemanta]

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź