W dniu 6 lipca 2012 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.„Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych”. Organizatorami Konferencji, obok Uniwersytetu Rolniczego, było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, Województwo Małopolskie, Małopolski OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego – OT w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza. Główną tematyką spotkania była ocena sytuacji społeczno – ekonomicznej drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, a także wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa. Uczestnikami byli zarówno pracownicy naukowi jak i praktycy z kraju oraz z zagranicy.


Cykl produkcyjny w sektorze rolnictwa jest dłuższy niż w innych działach gospodarki. W głównej mierze zależy od czynników, na które człowiek nie ma większego wpływu tj. warunki pogodowe i skutki zmian klimatu, czy klęski nieurodzaju. Ze względu na specyfikę odmiennego, nie tak szybkiego zwrotu kapitału jak w innych działach gospodarki, rolnictwo jest sektorem, który wymaga specjalnego traktowania, szczególnej ochrony, a także wsparcia. Wspólna Polityka Rolna realizowana już od pięciu dekad, zapewniała obywatelom Europy bezpieczeństwo żywnościowe oraz zagwarantowała żywotność obszarów wiejskich.
Drobne gospodarstwa rolne, które były głównym tematem konferencji oraz dyskusji, odgrywają ważną rolę zarówno w krajach europejskich jak i w Polsce. Stanowią one znaczny odsetek produkcji żywnościowej, tym samym są ważnym podmiotem gospodarki rolnej i agrobiznesu. To one produkują żywność wysokiej jakości, dążą do zachowania dziedzictw kulturowych wsi (lokalne tradycje, zwyczaje ludowe), przyczyniają się do ochrony środowiska (gospodarstwa ekologiczne), są ostoją podtrzymywania żywotności obszarów wiejskich. Dlatego też, istotna jest rozważna polityka zapewniająca wsparcie drobnych gospodarstw rolnych, chcących poprawić swój rozwój ekonomiczny. Problemy z jakimi spotykają się rolnicy, związane z coraz to większą konkurencją, zwiększającymi się wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, a przede wszystkim oczekiwaniami odbiorców, stawiają przed małymi gospodarstwami spore wyzwania, którym ze względu na swoją niewielką skalę produkcji i niskie dochody, nie są wstanie im dorównać. Celem konferencji było naświetlenie wszystkich kwestii drobnych gospodarstw Unii Europejskiej w aspekcie przygotowań do reformy WPR, realizowanym w okresie budżetowym 2014-2020.
Należy pamiętać, że rolnictwo odgrywa ważną i kluczową rolę w ekonomi państwa i dziedzinie gospodarki, a problemy drobnych gospodarstw powinny być rozwiązywane regionalnie, a nie w sposób ujednolicony na całym obszarze Unii Europejskiej.

 

Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź